top of page
Logo_Vida_Legal-removebg-preview.png

Het "Juridisch Leven" programma is een initiatief van Stichting Tenda, dat als doel heeft gratis juridisch advies aan te bieden aan de gemeenschap van Brazilianen in Nederland, of hen door te verwijzen naar Nederlandse en/of Braziliaanse professionals en instellingen die in het specifieke geval de juiste hulp kunnen bieden.

 

Bijvoorbeeld Braziliaanse staatsburgers die in Brazilië of Nederland wonen en in Nederland gratis rechtsbijstand nodig hebben. Bij een jaarinkomen van maximaal 35.200 euro (gehuwd of samenwonend) of 24.900 euro (alleenstaand). komt men in aanmerking voor gratis rechtsbijstand in Nederland ("rechtsbijstand").


Hulp kan niet geboden worden wanneer men al een advocaat heeft. 
Het programma beperkt zich tot juridische kwesties en biedt geen sociale bijstand (inclusief opvang of huisvesting) of psychologische hulp, voor deze problemen kan men terecht bij  de andere programma's van Fundação Tenda.


Het programma voorziet niet in het aanspannen van rechtszaken of het starten van noodzakelijke gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures, noch vertegenwoordigt het partijen in een procedure die al is gestart. Dergelijke acties of procedures moeten worden besproken met een geschikte professional die onafhankelijk van het project en zonder enig belang zal optreden.


Het programma beperkt zich tot het informeren van een lijst van Nederlandse en / of Braziliaanse professionals en instellingen die in de betreffende zaak kunnen optreden, maar een dergelijke keuze zal altijd door de belanghebbende worden gemaakt.


Het programma is niet gekoppeld aan een bepaald Nederlands of Braziliaans advocatenkantoor, noch zal het enige financiële vergoeding ontvangen voor het opnemen van de naam van deze professionals in een lijst die naar de belanghebbende wordt gestuurd of voor hun prestaties.


Kunt u, deze beperkingen in ogenschouw nemend, alsnog onze hulp gebruiken of heeft u vragen?
Vul dan het Contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

bottom of page