top of page
Logo_Vida_Cultural-removebg-preview.png

Het "Cultureel Leven" programma heeft tot doel culturele manifestaties te promoten als een manier om de burgerschap van de immigranten te borgen met behoud van de krachten van zijn/haar cultuur. 

 

De rijkdom van de Portugeestalige cultuur staat buiten kijf en dit programma brengt culturele initiatieven samen en zoekt middelen om deze uit te voeren samen met organisaties die in Nederland culturele activiteiten bevorderen. 

Stichting Tenda biedt kaders aan een ieder die culturele initiatieven heeft en verbindt zich aan instellingen uit het privé en publieke domein, die culturele activiteiten promoot en financieert.
 

Een sprekend voorbeeld is onze directe betrokkenheid bij de Raad voor Burgerschap, die in haar Thematische Cultuur Tafel uitwerkt.

Zo zette de populaire viering van de Braziliaanse Onafhankelijkheidsdag in 2014 een eerste stap met de viering van de eerste "OUVIRANDÔ", een evenement vol Braziliaanse en Portugese cultuur dat plaatsvond in Casa Munganga in Amsterdam. Dit evenement markeerde voor de eerste keer in Nederland de pauze van de exclusieve viering van 7 september binnen de poorten van het Casa da Embaixada Brasileira.

Neem contact op en presenteer uw project! Damen met onze partners hebben we het genoegen de middelen te zoeken om uw cultureel project te realiseren.

bottom of page