top of page
Logo_Vida_Saudavel-removebg-preview.png

Het programma "gezond leven" is in het leven geroepen om mensen die geen toegang hebben tot reguliere hulp -en dienstverlening uit het Nederlandse zorgstelsel te helpen door een netwerk van zorgprofessionals om hen heen te bouwen die (vrijwillig) antwoord te geven aan hun hulpvraag. 
 

Als u met deze situatie wordt geconfronteerd, neem dan contact met ons op en wij zullen via ons netwerk proberen contact op te nemen met de juiste professionals voor uw gezondheidsprobleem en uw beperking van rechten of middelen.

Het programma "gezond leven" richt zich op de meeste gezondheidsproblemen, geestelijk - en lichamelijk, en de implicaties daarvan voor het sociale leven. Daarom ook is er een int
rinsieke verbinding tussen dit programma en het "Sociaal Leven" programma. 

Op onze pagina "partners" kunt u zien welke geestelijke en gezondheidsprofesssionals bereidheid hebben getoond Stichting tenda te helpen bij het realiseren van dit programma. 

bottom of page